Gradning & Trumling

TRUMLARE: Ø 1960.

TRUMLARE: Ø 1900.

TRUMLINGSAUTOMAT

MAJSTORK

AMADA DB 610: Plangradmaskin.

FLADDER AUT-1000 VAL
Gradar plana ämnen av stål, aluminium, rost-fritt, galvaniserade
samt foliebelagda ämnen.