Miljö & Kvalitet

Kvalitetspolicy

Med aktivt förbättringsarbete, kunnig och kvalitetsmedveten personal utvecklar samt tillverkar vi tillsammans med kunden produkterna till rätt tid och rätt kvalitet

Miljöpolicy

Sanco ska följa gällande lagstiftning och regelverk

Sanco ska arbeta för att minska sin negativa påverkan på miljön och med utgångspunkt i ledningssystemet arbeta med ständiga förbättringar.

Alla medarbetare ska känna till och delta i Sancos miljöarbete genom att följa rutiner, arbeta mot mål och uppmärksamma brister och förbättringsmöjligheter då dessa uppstår.

Leverantörer:

Leverantörer förväntas efterleva gällande lagstiftning och regelverk och ha ett eget arbete för att reducera negativ miljöpåverkan

Certifikat